ติดตาม ช้างน้ำ ช่อง

ปั๊มอุตสาหกรรมใต้น้ำ TPRK ได้รับรางวัล รางวัลความเป็นเลิศของไต้หวัน

08 เม.ย.2020

8 เม.ย., 2020

ปั๊มอุตสาหกรรมใต้น้ำ TPRK ได้รับรางวัล รางวัลความเป็นเลิศของไต้หวัน

TPRK 1T

TPRK 1T

TPRK 3T

TPRK 3T

TPRK 5T

TPRK 5T

  • Unique pump body design with double seal
  • Cartridge Type Shaft Seal
  • Drain-Back-Tank
  • High-efficiency IE3/IE4 Motor

พูดคุยหรือติดต่อ ช้างน้ำ

คุยตอนนี้ บน FB ผู้สื่อสาร

ส่งข้อความ ถึง ไซมอน ทำไม, Int ตัวแทนฝ่ายขาย.. เขาจะกลับมาหาคุณในไม่ช้า!

ลิงค์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช้างน้ำ ที่นี่.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซีรี่ส์ TPRK ที่นี่.

TPH TPHP Series

Cause 1: Check if electrical power source, fuse or circuit breaker failed.

Cause 2: Check if pump is locked up by sand, rust or any foreign objects.

Cause 3: Check if the motor is defective due to overload or other causes.

Cause 1: If it is a three phase motor, please check if the direction of rotation is correct.

Cause 2: Check if the inlet source is sufficient, the suction lift is not too great and the temperature is within the normal range.

Cause 3: Check if there is any leakage in suction pipe,check valve works normal and mechanical seal is not defective etc.

Cause 1: Motor overheat due to excessive suction lift or too high liquid temperature.

Cause 2: Control circuit has cut out (pressure switch or level controller).

TPHK TPK TPAK Series

Cause 1: No electricity supply.

Cause 2: Fuses are blown.

Cause 3: Motor overheating relay tripped.

Cause 4: Defective magnetic contactors.

Cause 5: Control circuit malfunction.

Cause 1: Fuses blown or breakers tripped.

Cause 2: Overheating relay tripped.

Cause 3: Control circuit malfunction.

Cause 4: Pump locked up by foreign objects.

Cause: Pump impeller blocked by impurities.

Cause 1: Suction filter blocked by impurities.

Cause 2: Incorrect rotating direction.

TPCK Series

Cause 1: Supply failure. Remedy:Connect the electricity supply.

Cause 2: Fuses are blown. Remedy:Replace fuses.

Cause 3: Motor starter overload has tripped out. Remedy:Reactivate the motor protection.

Cause 4: Thermal protection has tripped out. Remedy:Reactivate the thermal protection.

Cause 5: Main contacts in motor starter are not making contact or the coil is faulty. Remedy: Replace contacts or magnetic coil.

Cause 6: Control circuit is defective. Remedy:Repair the control circuit.

Cause 7: Motor is defective. Remedy:Replace the motor.

Cause 1: One fuse/automatic circuit breaker is blown. Remedy:Cut in the fuse.

Cause 2: Contacts in motor starter overload are faulty. Remedy:Replace motor starter contacts.

Cause 3: Cable connection is loose or faulty. Remedy:Fasten or replace the cable connection.

Cause 4: Motor winding is defective. Remedy:Replace the motor.

Cause 5: Pump mechanically blocked. Remedy:Remove the mechanical blocking of the pump.

Cause 6: Overload setting is too low. Remedy:Set the motor starter correctly.

]

Cause 1: Overload setting is too low. Remedy:Set the motor starter correctly.

Cause 2: Low voltage at peak times. Remedy:Check the electricity supply.

Cause 1: Supply failure. Remedy:Connect the electricity supply.

Cause 2: Fuses are blown. Remedy:Replace fuses.

Cause 3: Thermal protection has tripped out. Remedy:Reactivate the thermal protection.

Cause 4: Main contacts in motor starter are not making contact or the coil is faulty. Remedy: Replace contacts or magnetic coil.

Cause 1: Pump strainer partly blocked by impurities Remedy:Clean the strainer.

Cause 2: Liquid level in tank too low. Remedy:Increase the liquid level.

Cause 3: Pump draws in air. Remedy:Check the suction conditions.

Cause:Shaft seal is defective. Remedy:Replace the shaft seal.

Cause 1: Cavitation occurs in the pump. Remedy:Check the suction conditions.

Cause 2: Pump does not rotate freely (frictional resistance) because of incorrect pump shaft position. Remedy:Adjust the pump shaft.