เป็นปั๊มแช่และการใช้งาน?

โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2020

สำหรับวิศวกรรมควบคุมของไหลปั๊มทนฝนเป็นปั๊มชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในตลาด การออกแบบเครื่องสูบน้ำเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอุทกพลศาสตร์กลศาสตร์วัสดุฟิสิกส์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ระดับมืออาชีพอื่น ๆ แม้เมื่อพูดถึงการส่งของเหลวปั๊มและวาล์วก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญสำหรับคนงานในสายงาน อย่างไรก็ตามปั๊มไม่เหมือนวาล์วในหลายขั้นตอน ปั๊มมักเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นของเหลวเช่นของเหลวโดยการกระทำเชิงกล.

มุมมองแบบดั้งเดิม

ตามเนื้อผ้าเครื่องสูบน้ำสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักตามวิธีการปั๊มที่ใช้ในการย้ายวัสดุเป้าหมาย ดังกล่าวข้างต้นสามประเภทจะขึ้นอยู่กับวิธีการปั๊มที่ใช้ในการส่งมอบวัสดุเป้าหมาย สำหรับทั้งสามประเภทจะถูกกำหนดโดยวิธีการที่พวกเขาย้ายของไหลและมีลิฟท์ยกรางและวิธีการแรงโน้มถ่วงโดยตรงที่คิดค้นโดยคนในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม นั่นคือมีสามประเภทของปั๊มหนึ่งคือปั๊มยกโดยตรงและอื่น ๆ เป็นปั๊มรางและสุดท้ายคือปั๊มแรงโน้มถ่วง เครื่องสูบน้ำมักดำเนินการโดยกลไกแบบลูกสูบหรือแบบหมุนและทั้งหมดนี้ใช้พลังงานในการทำงานเชิงกลที่เคลื่อนย้ายวัสดุของเหลวเป้าหมาย

                            

ในขณะเดียวกันปั๊มเชิงกลยังสามารถจมลงในของเหลวที่ปั๊มหรืออยู่ด้านนอกของเหลว กลไกอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเป็นข้อกังวลสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมและลูกค้า

                            

นอกจากนี้ปั๊มสามารถจัดประเภทตามวิธีการถ่ายโอนไปยังปั๊มดิสเพลสเมนต์เมนต์เชิงบวกปั๊มพัลส์ปั๊มความเร็วปั๊มแรงโน้มถ่วงปั๊มไอน้ำและวาล์ววาล์วน้อยกว่า categorizations เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดว่าพวกเขาจะเลือกประเภทของเครื่องสูบน้ำเพื่อจัดการกับกรณีการใช้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องสูบน้ำหลักสองประเภทคือการกำจัดเชิงบวกและเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง โดยทั่วไปปั๊มสามารถทำงานผ่านแหล่งพลังงานและพลังงานมากมายเช่นการทำงานด้วยตนเองของกำลังคนไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือแหล่งพลังงานลมอื่น ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ

เทคโนโลยีการควบคุมของเหลวอย่างยั่งยืน

ทุกวันนี้แหล่งพลังงานสามารถเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายที่มีหลายขนาดตั้งแต่กล้องจุลทรรศน์จนถึงการใช้งานทางการแพทย์จนถึงปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงงานน้ำหรือปั๊มอุตสาหกรรมขนาดธรรมดาจนถึงการขนส่งเครื่องมือเครื่องจักรในตู้เย็น ปั๊มอุตสาหกรรมทำงานในการใช้งานที่หลากหลายเช่นการสูบน้ำจากบ่อธรรมดาโรงกลั่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำการกรองสระว่ายน้ำในอุตสาหกรรมรถยนต์สำหรับการระบายความร้อนด้วยน้ำและการฉีดเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงานสำหรับการสูบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ด้วยแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการวางแผนวาล์วและวาล์วในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคหันมาใช้รูปแบบการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ในอนาคตคาดว่าแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงปั๊มหรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากแนวโน้มพลังงานสีเขียวเป็นมติทั่วโลก เพียงแค่ใส่ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผู้ใช้ในอุตสาหกรรมและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ก็สามารถทำได้ในระยะยาว.

แสดงข้อมูลเพิ่มเติม